Baggrund

Jeg hedder Nicolai Thørner, og jeg er uddannet landmand med grønt bevis. Jeg har arbejdet som fodemester og driftsleder hos flere toneangivende landmænd øst for Storebælt, som Peter Kjær Knudsen og Peder Andersen.
Jeg forsøgte at erhverve en soejendom i 2008, men finanskrisen gjorde det umuligt at realisere drømmen om, at blive selvstændig landmand
I 2014 opsagde jeg min stilling som driftsleder for at starte som selvstændig rådgiver, hvilket jeg ikke har fortrudt.
Jeg har nu en pæn kundeporteføje gode resultater og et godt samarbejde med flere dyrlæger.

Farestaldsrådgivning

Inden rådgivning og undervisning i farestalden kan begynde, er det vigtigt at relevant data fra fx Agrosoft analyseres. Vigtige analyser er 
  • Besætningsanalyse
  • Effektanalyse på 1. lægs søernes diegivningsperiode
  • Effektanalyse på poltenes alder ved første løbning
  • Effektivitetskontrol
Efter data er analyseret, er det muligt at lægge en strategi som reducerer dødeligheden i farestalden og optimerer øvrige vigtige parameter.  

Strategi og kommunikation

For at opnå gode resultater i farestalden er det vigtigt, at der ligger en klar strategi og kommunikationen foregår på personalets præmisser, således der ikke går information tabt. Der stor forskel på at undervise en dansk elev og en rumænsk praktikant.
Det er vigtigt for mig at personalet forstår baggrunden for alt, hvad der foretages i farestalden. Det er ikke nok personalet ved en 1. lægs so skal have 35 diegivningsdage, de skal også vide hvorfor. Denne tankegang er med til at reducere fejl.
Jeg har udviklet en strategi, som alle kan lære at arbejde efter. Denne har skabt dokumenteret resultater i farestalden fra 8% til 10-11% døde indtil faring.
Nicolai Thørner | CVR: 31462789 | Hovmandsvej 12, 4970 Rødby  | Tlf.: 61547676 | landmandsvikar@gmail.com